godziny otwarcia: pon. – pt.: 9:00 – 17:00, sob.: 9:00 – 13:00   Olsztyn, Stefana Żeromskiego 24L (niski parter)         +48 89 672 35 91

PORADY

Jak pobierać materiał do badań

Badanie materiału pochodzącego od zwierząt powinno być wykonywane w laboratorium weterynaryjnym. Tylko laboratoria weterynaryjne:

• stosują metody sprawdzone na materiale zwierzęcym

• zatrudniają weterynaryjnych diagnostów laboratoryjnych znających specyfikę materiału pochodzącego od zwierząt i posiadających wiedzę ułatwiająca wybór

najlepszych wskaźników zmian w poszczególnych narządach u różnych gatunków zwierząt

• posiadają aparaturę umożliwiającą zmianę zakresu pomiaru w zależności od cech materiału badanego zwierzęcia, a także wartości referencyjne, uwzględniające rasę i wiek różnych gatunków zwierząt

Jak prawidłowo pobrać mocz ?

• Do plastikowego sterylnego pojemnika jednorazowego użytku

• W ilości ok. 40 ml umożliwiającej dokładne wykonanie wszystkich oznaczeń

• Z pierwszej porannej mikcji, gwarantującej porównanie do wartości referencyjnych

• Najlepiej środkowy strumień

• Materiał może być przechowywany w temp +40 C przez 2-4 h

Jak prawidłowo pobrać kał do badania bakteriologicznego ?

• Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 7 dni po jej zakończeniu, najlepiej w czasie trwania biegunki

• Do jałowego pojemnika pobieramy wyłącznie świeży kał z domieszka śluzu bądź krwi, jeśli są obecne

• Próbkę pobrać rano i dostarczyć do laboratorium

 

Jak prawidłowo pobrać płyn z jamy ciała oraz płyn mózgowo-rdzeniowy do badania bakteriologicznego?

• Jedna probówka: tak jak do badania biochemicznego (”na skrzep”)

• Zawiadomić laboratorium o konieczności odbioru próbki w czasie nie przekraczającym 2 godzin

• Próbka transportowana dłużej powinna być przechowywana w temp. +4C.

 

Jak prawidłowo pobrać wymaz do badania bakteriologicznego?

• Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii lub 7 dni po jej zakończeniu

• Materiał ze zmian pobrać do wymazówki z podłożem transportowym i przekazać do badania.

Jak prawidłowo pobrać materiał do badania mykologicznego?

• Wyrwać kilkanaście włosów wraz z cebulkami z obrzeża zmian i/lub

• Zeskrobać, np. skalpelem naskórek bez naruszania ciągłości skóry

• Materiał (wraz ze skalpelem) umieścić w jałowym, zamykanym pojemniku

Jak prawidłowo pobrać kał do badania parazytologicznego?

• Kał należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia

• Zebrać z kilku miejsc oddanego kału do sterylnego pojemnika jednorazowego użytku

• Pobierać trzykrotnie, najlepiej co drugi dzień

• Próbki przechowywać w lodówce w szczelnym pojemniku

 

 

Jak opisywać próbki

Materiał przekazany laboratorium do badania musi zawierać Pismo Przewodnie (w zakładce  DO POBRANIA)

Pismo przewodnie powinno zawierać:

• imię i nazwisko właściciela

• gatunek, rasa, płeć, kastracja i wiek zwierzęcia

• data i godzina pobrania materiału

• pieczątka lecznicy i lekarza

• informacja o próbce: rodzaj materiału

• zlecenie

• uwagi: rozpoznanie i informacja o stosowanym leczeniu.

 

Jak zabezpieczyć próbki do transportu

Po pobraniu próbek należy je dokładnie zabezpieczyć, tak by Pismo Przewodnie nie zostało zalane.

 

Jak dostarczyć próbki do laboratorium

Próbki należy dostarczać indywidualnie do siedziby laboratorium na ulicy Żeromskiego 24 L w Olsztynie.

Po telefonicznej konsultacji możliwy jest odbiór materiału przez pracownika laboratorium.

 

 

 

Olsztyn, ul. Stefana Żeromskiego 24L (niski parter)
godziny otwarcia:
pon. – pt.: 9:00 – 17:00,
sob.: 9:00 – 13:00
89 672 35 91
biuro@cglabovet.com