Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9:00 – 17:00, sob.: 9:00 – 13:00

Olsztyn, Stefana Żeromskiego 24L (niski parter)

896723591/508800873

cglabovet@gmail.com

Badania koni i bydła

Profile biochemiczne

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY MORFOLOGII PODSTAWOWEJ NA ROZSZERZONĄ + 10 zł.
DO PROFILU BEZ MORFOLOGII MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA BADANIA (10 zł podstawowa/20 zł
rozszerzona).

Badanie Czas realizacji Materiał
BADANIE PODSTAWOWE
Albuminy, , ALT, AP, AST, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny
1 dzień surowica/osocze 0,5 ml
BADANIE PODSTAWOWE + MORFOLOGIA 1 dzień surowica/osocze 0,5 ml; krew EDTA 1 ml
BADANIE ROZSZERZONE
Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, fosfor nieorganiczny, GLDH, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, wapń + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
BADANIE ROZSZERZONE BEZ MORFOLOGII
1 dzień surowica 1 ml
BADANIE PEŁNE
Albuminy, α-amylaza, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor nieorganiczny, fruktozamina, glukoza, GLDH, γ-GT, mocznik, kreatynina, magnez, potas, sód, trójglicerydy, wapń + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
BADANIE PEŁNE BEZ MORFOLOGII 1 dzień surowica 1 ml
KOŃ - PROFIL PRZEDOPERACYJNY PODSTAWOWY
ALT, AP, bilirubina całkowita, glukoza, kreatynina, mocznik + morfologia
1 dzień surowica 0,5 ml; krew EDTA 1 ml
KOŃ - PROFIL PRZEDOPERACYJNY ROZSZERZONY
ALT, AST, bilirubina całkowita, glukoza, mocznik, kreatynina, lipaza, potas, sód, chlorki + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
KOŃ - PROFIL PRZEDOPERACYJNY PEŁNY
ALT, AST, bilirubina całkowita, glukoza, mocznik, kreatynina, lipaza, potas, sód, chlorki + morfologia + czas protrombinowy (PT) + czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)
1 dzień surowica 1,5 ml, krew EDTA 1 ml
ZALEGANIE KRÓW
AST, białko całkowite, CK, fosfor, glukoza, γ-GT, magnez, mocznik, wapń
1 dzień surowica 1,5 ml
BYDŁO – PROFIL WĄTROBOWY
Albuminy, ALT, AST,AP, białko całkowite, bilirubina całkowita, GLDH, γ-GT, kwasy żółciowe, mocznik + morfologia
1 dzień surowica 1,5 ml
BYDŁO – PROFIL NERKOWY
Białko całkowite, chlorki, fosfor, kreatynina, mocznik, potas, sód.
1 dzień surowica 1,5 ml
BYDŁO - BILANS ENERGETYCZNY
BHB, cholesterol, glukoza, trójglicerydy, NEFA (wolne kwasy tłuszczowe)
1 dzień surowica 1,5 ml
PROFIL DIAGNOSTYCZNY
BHB, Ca, CK, GLDH, GGTP, glukoza, magnez, mocznik, potas, NEFA (wolne kwasy tłuszczowe)
1 dzień surowica 1,5 ml

.