Godziny otwarcia: pon. – pt.: 9:00 – 17:00, sob.: 9:00 – 13:00

Olsztyn, Stefana Żeromskiego 24L (niski parter)

896723591/508800873

cglabovet@gmail.com

Badania zwierząt towarzyszących

Profile biochemiczne

Możliwość zamiany morfologii podstawowej na rozszerzoną + 10 zł.

Do profilu bez morfologii możliwość uzupełnienia badania (10 zł podstawowa/ 20 zł rozszerzona).

Badanie Czas realizacji Materiał
BADANIE PODSTAWOWE
Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik + globuliny + stosunek: albuminy/globulina
1 dzień surowica/osocze 0,5 ml
BADANIE ROZSZERZONE
Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, fosfor nieorganiczny, GLDH, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, wapń + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
BADANIE ROZSZERZONE BEZ MORFOLOGII 1 dzień surowica 1 ml
BADANIE PEŁNE
Albuminy, α-amylaza, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor nieorganiczny, fruktozamina, glukoza, GLDH, , γ-GT, mocznik, kreatynina, lipaza DGGR, magnez, potas, sód, trójglicerydy, wapń + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
BADANIE PEŁNE BEZ MORFOLOGII 1 dzień surowica 1 ml
PROFIL GERIATRYCZNY
Badanie rozszerzone pełne + T4
1 dzień surowica 1,5 ml; krew EDTA 1 ml
PROFIL GERIATRYCZNY ROZSZERZONY
Profil geriatryczny + badanie moczu pełne
1 dzień surowica 1,5 ml; krew EDTA, mocz 5 ml
PROFIL PU/PD
ALT, AP, cholesterol, fosfor nieorganiczny, fruktozamina, glukoza, kreatynina, mocznik, wapń, trójglicerydy + morfologia + kortyzol
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL PU/PD PEŁNE
Profil PU/PD + badanie moczu: + badanie ogólne moczu + stosunek kortyzol/kreatynina w moczu + stosunek białko/kreatynina w moczu (otrzymają Państwo również wyniki poziomu białka, kreatyniny i kortyzolu w moczu)
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml, mocz 10 ml
PROFIL NERKOWY
Albuminy, białko całkowite, fosfor nieorganiczny, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, wapń, + globuliny + stosunek: albuminy/ globuliny
1 dzień surowica 1 ml
PROFIL PRZEDOPERACYJNY PODSTAWOWY
ALT, AP, bilirubina całkowita, glukoza, kreatynina, mocznik + morfologia
1 dzień surowica 0,5 ml; krew EDTA 1 m
PROFIL PRZEDOPERACYJNY ROZSZERZONY
ALT, AST, bilirubina całkowita, glukoza, mocznik, kreatynina, lipaza DGGR, potas, sód, chlorki + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL PRZEDOPERACYJNY PEŁNY
ALT, AST, bilirubina całkowita, glukoza, mocznik, kreatynina, lipaza DGGR, potas, sód, chlorki + morfologia + T4 + czas protrombinowy (PT) + czas kaolinowo – kefalinowy (APTT)
1 dzień surowica 1,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL TRZUSTKOWY – pies, kot
ALT, AST, α-amylaza, AP, cholesterol, glukoza, lipaza DGGR, trójglicerydy, potas, sód, wapń + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL TRZUSTKOWO - JELITOWY - pies (zapalenie trzustki)
Amylaza, cPL, kwas foliowy, lipaza DGGR, witamina B12 + morfologia
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL TRZUSTKOWO – JELITOWY - pies (ZNT)
Kwas foliowy, TLI, witamina B12
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL TRZUSTKOWO – JELITOWY - kot (zapalenie trzustki)
Kwas foliowy, fPL, lipaza DGGR, witamina B12 + morfologia
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL WĄTROBOWY
Albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, γ-GT, GLDH, kwasy żółciowe, trójglicerydy, mocznik
1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL ANEMICZNY Z FERRYTYNĄ
Albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, żelazo + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + ferrytyna + morfologia rozszerzona
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL ANEMICZNY Z FERRYTYNĄ I ROZMAZEM
Profil anemiczny + rozmaz krwi z opisem surowica
1 dzień 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL ANEMICZNY Z WIT. B12
Albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, żelazo + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + witamina B12 + morfologia rozszerzona
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL ANEMICZNY Z WIT.B 12 I ROZMAZEM
Profil anemiczny rozszerzony + rozmaz krwi z opisem
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL CUKRZYCOWY DIAGNOSTYCZNY
Glukoza, fruktozamina, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik + morfologia + badanie ogólne moczu surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL CUKRZYCOWY (kontrola leczenia)
ALT, fruktozamina, kreatynina, lipaza DGGR, mocznik + krzywa cukrowa (4 x glukoza) + morfologia + badanie ogólne moczu surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL PADACZKOWY DIAGNOSTYCZNY - pies
Albuminy, ALT, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, glukoza, γ-GT, mocznik, magnez, wapń, sód, potas + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + kwasy żółciowe + T4 całkowita
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL PADACZKOWY DIAGNOSTYCZNY – kot
Albuminy, ALT, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fruktozamina, glukoza, mocznik + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny + T4 całkowita surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL SERCOWY
ALT, AST, AP, CK, LDH, magnez, sód, potas + morfologia surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL MIĘŚNIOWY
AST, CK, LDH, magnez, sód, potas, wapń
1 dzień surowica 0, 5ml
PROFIL KOSTNY
Albuminy, AP, białko całkowite, fosfor, wapń, CK + morfologia surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL CHOROBY ODKLESZCZOWE
AST, ALT, bilirubina kreatynina, lipaza DGGR, mocznik + morfologia + rozmaz na pasożyty krwi + test Caniv4
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml
PROFIL NOWY KOT W DOMU
Profil podstawowy z morfologią + test Fiv/FelV + badanie parazytologiczne kału – flotacja
1 dzień surowica 1 ml, krew EDTA 1 ml, kał 15 g
PROFIL FIP MAŁY
Albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita + globuliny + stosunek: albuminy/globuliny
1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL FIP DUŻY
Badanie podstawowe z morfologią ocena jakościowa, biochemiczna (albuminy, białko całkowite, bilirubina + globuliny, + albuminy/globuliny), cytologiczna płynu wysiękowego, test Rivalty
1 dzień surowica 0,5 ml, krew EDTA 1 ml, płyn 1 - 2 ml z EDTA, płyn 1 - 2 ml bez antykoagulantu
KWASY ŻÓŁCIOWE – TEST STYMULACJI
Test obciążenia pokarmem przy podejrzeniu występowania krążenia wrotno-obocznego. Schemat postępowania: I pobranie krwi – określenie poziomu bazalnego (na czczo) Podanie pokarmu (100 g mięsa + 5 g tłuszczu na 10 kg m.c. II pobranie krwi po 2 godzinach od podania pokarmu
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml

.

Profile biochemiczne – małe ssaki udomowione i dzikie

PROFIL INDYWIDUALNY
DO WYBORU 3 WIELKOŚCI PROFILI, W KTÓRYCH MOGĄ SAMI PAŃSTWO WYBRAĆ WSKAŹNIKI W/G
POTRZEB I ILOŚCI POBRANEJ KRWI 

Amylaza, albuminy, ALT, AP, AST, białko całkowite, CK, cholesterol, fruktozamina, fosfor
nieorganiczny, , γ-GT, glukoza, GLDH, kortyzol, kreatynina, kwasy żółciowe, magnez, mocznik, LDH,
trójglicerydy, T4, fT4, wapń, żelazo


Możliwość uzupełnienia badania o badanie morfologiczne po uprzednim powiadomieniu laboratorium: 

10 zł (badanie podstawowe)/20 zł (badanie rozszerzone).

Badanie Czas realizacji Materiał
PROFIL PODSTAWOWY 3 wskaźniki 1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL ROZSZERZONY 8 wskaźników 1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL PEŁNY 12 wskaźników + jony (sód, potas, chlorki) surowica 1 ml czas realizacji: 1 dzień 1 dzień surowica 1 ml

.

Profile gatunkowe - fretka, królik, kawia domowa

.

Badanie Czas realizacji Materiał
PROFIL PODSTAWOWY Albuminy, ALT, AP, białko całkowite, fruktozamina, glukoza, kreatynina, mocznik + globuliny + morfologia surowica 1 ml 1 dzień surowica 1 ml
PROFIL ROZSZERZONY Albuminy, ALT, AST, AP, białko całkowite, bilirubina, chlorki, cholesterol, CK, fruktozamina, fosfor nieorganiczny, glukoza, , γ-GT, kreatynina, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń + globuliny + morfologia 1 dzień surowica 1 ml

Możliwość uzupełnienia profili o dodatkowe badania:
- GLDH
- kwasy żółciowe
- kortyzol
- żelazo
- T4, fT4

Profile gatunkowe - jeż

.

Badanie Czas realizacji Materiał
PROFIL PODSTAWOWY ALT, glukoza, kreatynina, mocznik surowica 0,5 ml czas realizacji: 1 dzień 1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL ROZSZERZONY Albuminy, ALT, AST, AP, bilirubina, białko całkowite, glukoza, kreatynina, mocznik 1 dzień surowica 1 ml
PROFIL PEŁNY Albuminy, ALT, AST, AP, białko całkowite, bilirubina, cholesterol, chlorki, fosfor nieorganiczny, glukoza, kreatynina, mocznik, potas, sód, trójglicerydy, wapń 1 dzień surowica 1 ml

.

Profile gatunkowe - małe gryzonie: szynszyla, szczur, myszoskoczek, tłustogon afrykański, chomik, mysz i inne

ZE WZGLĘDU NA NIEWIELKIE ROZMIARY ZWIERZĘCIA I TRUDNOŚCI Z POBIERANIEM KRWI,
PROPONUJEMY SKORZYSTAĆ Z PROFILU INDYWIDUALNEGO Z WYPISANIEM WSKAŹNIKÓW OD
NAJBARDZIEJ POŻĄDANYCH, A MY POSTARAMY SIĘ WYKONAĆ JAK NAJWIĘCEJ BADAŃ.

Badanie Czas realizacji Materiał

.

Hematologia

.

Badanie Czas realizacji Materiał
MORFOLOGIA (oznaczenie maszynowe)
Liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, liczba płytek krwi, odsetek i liczba erytroblastów, MPV* *MPV tylko dla wybranych gatunków
1 dzień krew EDTA 1 ml
MORFOLOGIA ROZSZERZONA (oznaczenie maszynowe)
Liczba leukocytów, leukogram, liczba erytrocytów, hemoglobina, hematokryt, MCV, MCH, MCHC, liczba płytek, odsetek i liczba retikulocytów, odsetek i liczba erytroblastów, MPV* *MPV tylko dla wybranych gatunków
1 dzień krew EDTA 1 ml
PROFIL HEMATOLOGICZNY
Albuminy, białko całkowite, test aglutynacji szkiełkowej, rozmaz krwi + szczegółowy opis i zalecenia kliniczne + globuliny + stosunek: albumin/globuliny + morfologia + retikulocyty

*Do rozmazu prosimy dodać krótki opis przypadku, objawy, leczenie.
2 - 5 dni krew EDTA 1 ml
ROZMAZ KRWI (ocena mikroskopowa)
Rozmaz - ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi, wykrywanie obecności komórek atypowych. krew EDTA 1 ml

* W celu prawidłowej interpretacji rozmazu krwi konieczne jest wykonanie morfologii (podstawowej/rozszerzonej) lub dołączenie swojego wyniku badania morfologicznego.
2 - 3 dni krew EDTA 1 ml
ROZMAZ KRWI (ocena mikroskopowa z opisem)
Rozmaz - ocena ilościowa i jakościowa komórek krwi, wykrywanie obecności komórek atypowych.

* W celu prawidłowej interpretacji rozmazu krwi konieczne jest wykonanie morfologii (podstawowej/rozszerzonej) lub dołączenie swojego wyniku badania morfologicznego.
2 - 3 dni krew EDTA 1 ml
LEUKOGRAM GADY/PTAKI (ocena mikroskopowa)
Leukogram manualny
UWAGA: badanie nie może być wykonane z krwi EDTA !
1 - 3 dni krew heparynowa 1 ml, rozmaz krwi nieutrwalony
ZMODYFIKOWANY TEST KNOTTA – DIROFILARIA
Do wykonania zmodyfikowanego testu Kontta należy pobrać 1 ml krwi żylnej do probówki z EDTA. Ważna jest w tym przypadku pora pobierania krwi. W porze żerowania komarów zwiększa się koncentracja mikrofilarii we krwi obwodowej, w związku z czym pobieranie krwi o zmroku znacznie powiększa czułość testu.
1 dzień krew EDTA 1 ml
GRUPA KRWI SEROLOGICZNIE – pies, kot 1 dzień krew EDTA 1 ml
TEST AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ
Weryfikacja występowania aglutynacji erytrocytów.
1 dzień krew EDTA 1 ml
PRÓBA KRZYŻOWA
Badanie polega na potwierdzeniu zgodności krwi dawcy i biorcy.
1 dzień krew EDTA 1 ml
RETIKULOCYTY
Indeks retikulocytarny. Ocena stopnia regeneracji w stanach niedokrwistości.
1 - 2 dni krew EDTA 1 ml
MANUALNE ZLICZANIE PŁYTEK KRWI
Badanie pomocne przy różnicowaniu małopłytkowości, pozwala wyeliminować błąd aparatury w zliczaniu płytek krwi.
2 - 3 dni krew pełna pobrana na cytrynian lub krew EDTA
BADANIE CYTOLOGICZNE SZPIKU KOSTNEGO preparat nieutrwalony na szkiełku podstawowym (3-5 szkiełek) 1 - 4 dni preparat nieutrwalony na szkiełku podstawowym (3-5 szkiełek)

.

Koagulologia

Należy pobrać odpowiednią objętość krwi, zgodnie z oznaczeniem na probówce z
cytrynianem, dokładnie wymieszać krew z antykoagulantem tak aby zapobiec
powstawaniu skrzepów.

Badanie Czas realizacji Materiał
CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY (APTT) osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone) 1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone)
CZAS PROTROMBINOWY (PT) 1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone)
CZAS TROMBINOWY (TT) 1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone)
FIBRYNOGEN 1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone)
D-DIMERY - pies

*Wykrywanie produktów degradacji fibryny. Badanie jest przydatne w diagnostyce zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC).
1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (zamrożone)
KOAGULOGRAM
APTT, PT, TT, fibrynogen
1 dzień osocze cytrynianowe (9:1) 1 ml (schłodzone)

.

Wskaźniki biochemiczne

.

Badanie Czas realizacji Materiał
ALBUMINY 1 dzień surowica 0,5 ml
ALT (GPT) 1 dzień surowica 0,5 ml
α-amylaza 1 dzień surowica 0,5 ml
AP-fosfataza alkaliczna 1 dzień surowica 0,5 ml
AST (GOT) 1 dzień surowica 0,5 ml
BIAŁKO CAŁKOWITE 1 dzień surowca 0,5 ml
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA 1 dzień surowica 0,5 ml
BILIRUBINA CAŁKOWITA 1 dzień surowica 0,5 ml
CHOLESTEROL 1 dzień surowica 0,5 ml
CK 1 dzień surowica 0,5 ml
FERRYTYNA (nowość!) 1 dzień surowica 0,5 ml
FRUKTOZAMINA 1 dzień surowica 0,5 ml
GLDH- dehydrogenaza glutaminianowa 1 dzień surowica 0,5 ml
GLUKOZA 1 dzień surowica 0,5 ml
ꙋ-GT- gamma-glutamylotransferaza 1 dzień surowica 0,5 ml
KREATYNINA 1 dzień surowica 0,5 ml
KWAS FOLIOWY 1 dzień surowica 0,5 ml
KWAS MLEKOWY (nowość!) 1 dzień surowica 0,5 ml
KWAS MOCZOWY (nowość!) 1 dzień surowica 0,5 ml
KWASY ŻÓŁCIOWE 1 dzień surowica 0,5 ml
LDH – dehydrogenaza mleczanowa 1 dzień surowica 0,5 ml
LIPAZA DGGR 1 dzień surowica 0,5 ml
MOCZNIK (BUN) 1 dzień surowica 0,5 ml
SDMA 1 dzień surowica 0,5 ml
TIBC 1 dzień surowica 0,5 ml
TRÓJGLICERYDY 1 dzień surowica 0,5 ml
TLI (pies) 1 dzień surowica 0, 5ml
WIT. B12 1 dzień surowica 0,5 ml
LEKI: FENOBARBITAL 1 dzień surowica 0,5 ml

.

Elektrolity i pierwiastki

.

Badanie Czas realizacji Materiał
CHLORKI 1 dzień surowica 0,5 ml
FOSFOR NIEORGANICZNY 1 dzień surowica 0,5 ml
MAGNEZ 1 dzień surowica 0,5 ml
POTAS 1 dzień surowica 0,5 ml
SÓD 1 dzień surowica 0,5 ml
WAPŃ 1 dzień surowca 0,5 ml
WAPŃ ZJONIZOWANY 1 dzień surowica 0,5 ml
ŻELAZO 1 dzień surowica 0,5 ml
JONOGRAM
Chlorki, potas, sód
1 dzień surowica 0,5 ml
JONOGRAM ROZSZERZONY
Chlorki, fosfor nieorganiczny, magnez, potas, sód, wapń
1 dzień surowica 0,5 ml
GAZOMETRIA
pH, PCO2,PO2, HCO3
1 dzień krew tętnicza 1ml do heparynizowanej strzykawki

Heparynizowane strzykawki można otrzymać od laboratorium po uprzednim
powiadomieniu.

Hormony

.

Badanie Czas realizacji Materiał
PROFIL TARCZYCOWY
T4 całkowite + T4 wolna
1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL TARCZYCOWY PODSTAWOWY
T4 całkowite + T4 wolna + cholesterol + współczynnik K
1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL TARCZYCOWY ROZSZERZONY
T4 całkowita + T4 wolna + cTSH + cholesterol + współczynnik K
1 dzień surowica 1 ml
PROFIL TARCZYCOWY UZUPEŁNIAJĄCY PODSTAWOWY
T4 wolna + cholesterol + współczynnik K
1 dzień surowica 0,5 ml
PROFIL TARCZYCOWY UZUPEŁNIAJĄCY ROZSZERZONY
T4 wolna + cTSH + cholesterol + współczynnik K
1 dzień surowica 0,5 ml
T4 CAŁKOWITA (T4) 1 dzień surowca 0,5 ml
T4 WOLNA (fT4) 1 dzień surowica 0,5 ml
cTSH – pies,kot 1 dzień surowica 0,5 ml
KORTYZOL 1 dzień surowica 0,5 ml
ACTH 1 dzień Zamrożone osocze (EDTA) 0,5 ml
TEST HAMOWANIA DEKSAMETAZONEM, WYSOKA DAWKA (2 x kortyzol)
Różnicowanie pomiędzy przysadkową a nadnerczową chorobą Cushinga, po wcześniejszym zdiagnozowaniu jej wystąpienia innymi testami.
Schemat postępowania:
I pobranie krwi – określenie poziomu bazalnego
Podanie dożylne 0,01 mg/kg m.c. deksametazonu u psa (0,1 mg/kg m.c. u kota)
II pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
TEST HAMOWANIA DEKSAMETAZONEM, NISKA DAWKA (2 x kortyzol)
Diagnostyka choroby Cushinga.
Schemat postępowania:
I pobranie krwi - określenie poziomu bazalnego
Podanie dożylne 0,01 mg/kg m.c. deksametazonu u psa (0,1 mg/kg m.c. u kota)
II pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
TEST HAMOWANIA DEKSAMETAZONEM, NISKA DAWKA (3 x kortyzol)
Diagnostyka choroby Cushinga z różnicowaniem pomiędzy postacią nadnerczową a przysadkową.
Schemat postępowania:
I pobranie krwi - określenie poziomu bazalnego
Podanie dożylne 0,01 mg/kg m.c. deksametazonu u psa (0,1 mg/kg m.c. u kota)
II pobranie krwi po 4 godzinach od podania deksametazonu
III pobranie krwi po 8 godzinach od podania deksametazonu
1 dzień 3 x surowica 0,5 ml
TEST STYMULACJI ACTH (2 x kortyzol)
Diagnostyka i kontrola leczenia nadczynności kory nadnerczy.
Diagnostyka choroby Addisona, jatrogennej choroby Cushinga.
Schemat postępowania:
I pobranie krwi – określenie poziomu bazalnego
Podanie ACTH (Synacthen®) 5 μg/kg m.c. (dożylnie lub domięśniowo)
lub: 250 μg/psa powyżej 15 kg, 125 μg/ kota oraz psa poniżej 15 kg.
II pobranie krwi po 60-90 minutach
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
KONTROLA LECZENIA - badanie podstawowe (trilostan - stymulacja ACTH)
2 x kortyzol, potas, sód
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
KONTROLA LECZENIA (trilostan - stymulacja ACTH)
Albuminy, AP, ALT, białko całkowite, cholesterol, fosfor, globuliny, glukoza, kreatynina, 2 x kortyzol, mocznik, sód, potas gobuliny stosunek: albuminy/globuliny
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
KONTROLA LECZENIA - badanie podstawowe (trilostan - kortyzol)
Kortyzol, potas, sód
1 dzień surowica 0,5 ml
KONTROLA LECZENIA (trilostan - kortyzol)
Albuminy, AP, ALT, białko całkowite, cholesterol, fosfor, glukoza, kortyzol, mocznik, sód, potas, +globuliny + stosunek: albuminy/globulin
1 dzień surowica 0,5 ml
STOSUNEK: KORTYZOL/KREATYNINA W MOCZU 1 dzień mocz 2 ml (poranny)
PROGESTERON 1 dzień surowica 0,5 ml
TEST STYMULACJI HCG - KOTKA (2 x progesteron) – DIAGNOSTYKA POZOSTAŁOŚCI TKANKI JAJNIKA
W trakcie występowania objawów rujowych
Schemat postępowania:
I pobranie krwi – określenie poziomu bazalnego
Podanie domięśniowe 250 I.E. hCG/kota
Ponowne pobranie krwi po 5-7 dniach od iniekcji
1 dzień 2 x surowica 0,5 ml
PROFIL USTALENIA FAZY CYKLU PŁCIOWEGO U SUK
Progesteron, badanie cytologiczne pochwy
Zaleca się przesłanie 3-5 preparatów oraz podanie terminu rozpoczęcia cieczki.
1 dzień surowica 0,5 ml
wymaz z pochwy na szkiełku - nieutrwalony
MARKERY ZABURZEŃ KARDIOLOGICZNYCH (badanie ilościowe)
NT-proBNT- propeptyd natriuretyczny typu B (pies,kot)
1 dzień surowica 0,5 ml

.

Immunologia

BIAŁKA OSTREJ FAZY (badanie ilościowe)

Badanie Czas realizacji Materiał
CRP – białko C reaktywne (pies) 1 dzień surowica 0,5 ml
SAA – surowiczy amyloid A (kot) 1 dzień surowica 0,5 ml

.

Mocz

.

Badanie Czas realizacji Materiał
BADANIE CYTOLOGICZNE MOCZU
Wstępna diagnostyka nowotworów pęcherza moczowego. Ocena składników morfotycznych moczu w szczególności nabłonków.
1 dzień mocz 5 ml
BADANIE MOCZU PODSTAWOWE
Azotyny, białko, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, glukoza, leukocyty, urobilinogen, pH
1 dzień mocz 3 ml
BADANIE MOCZU PODSTAWOWE
Azotyny, białko, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, erytrocyty, glukoza, leukocyty, urobilinogen, pH mocz 3 ml
1 dzień mocz 3 ml
BADANIE OGÓLNE MOCZU
Badanie podstawowe + badanie osadu
1 dzień mocz 5 ml
BADANIE MOCZU PEŁNE
Badanie ogólne + stosunek białko/kreatynina (UPC)
1 dzień mocz 5 ml
BADANIE MOCZU KOMPLEKSOWE Badanie moczu pełne + posiew moczu mocz 5 ml czas realizacji: 2-5 dni cena 70 zł czas realizacji: 2-5 dni mocz 5 ml
STOSUNEK: BIAŁKO/KREATYNINA
Badanie zalecane do diagnostyki ilościowej proteinurii.
1 dzień mocz 3 ml
STOSUNEK: ALBUMINY/KREATYNINA
Badanie zalecane jako wczesny wskaźnik w diagnostyce nefropatii i niewydolności nerek.
1 dzień mocz 3 ml
STOSUNEK: KORTYZOL/KREATYNINA 1 dzień mocz 3 ml
STOSUNEK: KWASY ŻÓŁCIOWE/KREATYNINA
Badanie przesiewowe w diagnostyce chorób wątroby w tym krążenia wrotno – obocznego.
Zaleca się pobranie próbki moczu 4-8 h po posiłku.
1 dzień mocz 3 ml
BADANIE BIOCHEMICZNE MOCZU
Białko w moczu Szczególnie zalecane przy wyniku > 300mg/dl białka i/lub dużej ilości krwi w moczu.
Glukoza w moczu
Kreatynina w moczu
Kortyzol w moczu
Mikroalbuminy w moczu
1 dzień mocz 3 ml
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MOCZU
Posiew - bakterie tlenowe (w tym Corynebacterium).
Możliwe dodatkowe badanie pod kątem grzybów drożdżopodobnych.
W cenę wliczony jest antybiogram.
czas realizacji: 2-5 dni mocz 5 ml
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MOCZU
Posiew + badanie ogólne.
czas realizacji: 2-5 dni mocz 5 ml

Każdy dodatkowy antybiogram i mykogram gratis.

PŁYNY USTROJOWE- badanie ogólne, biochemiczne, mikrobiologiczne i cytologiczne

.

Badanie Czas realizacji Materiał
BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA PODSTAWOWE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, tendencja do wykrzepiania; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, LDH, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena mikroskopowa
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutrwalone
BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA ROZSZERZONE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, tendencja do wykrzepiania; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, LDH, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena mikroskopowa, posiew na bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby drożdżopodobne
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA), płyn 2 ml (bez antykoagulantu), płyn w sterylnej probówce do wykonania posiewu, preparaty nieutrwalone
BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA PEŁNE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, tendencja do wykrzepiania; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, LDH, liczba komórek 1 ul (cytoza), ocena mikroskopowa, posiew na bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby drożdżopodobne, cytologia (wykrywanie obecności komórek atypowych)

* Przy badaniu biochemicznym płynów z jam ciała zalecana jest również dodatkowa analiza biochemiczna krwi, umożliwiająca wyliczenie wpółczynnika Q. Współczynnik Q – wskazany do prawidłowej interpretacji wyniku (ocena bariery krew -płyn).

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA PROFILI O DODATKOWE BADANIA:
- albuminy
- cholesterol
- fibrynogen
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA), płyn 2 ml (bez antykoagulantu), płyn w sterylnej probówce do wykonania posiewu, preparaty nieutrwalone
BADANIE PŁYNU Z JAMY CIAŁA - CYTOLOGIA
Badanie cytologiczne z opisem.
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml (bez antykoagulantu) preparaty nieutrwalone
BADANIE PMR PODSTAWOWE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, mleczany, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena mikroskopowa
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml (bez antykoagulantu), preparaty nieutrwalone
BADANIE PMR ROZSZERZONE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, mleczany, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena mikroskopowa, posiew na bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby drożdżopodobne czas realizacji: 1-4 dni
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA), płyn 2 ml (bez antykoagulantu), płyn w sterylnej probówce do wykonania posiewu, preparaty nieutrwalone
BADANIE PMR PEŁNE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość; badania biochemiczne: białko całkowite, glukoza, mleczany, liczba komórek w 1 ul (cytoza) , ocena mikroskopowa, posiew na bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby drożdżopodobne, cytologia (wykrywanie obecności komórek atypowych)

* Przy badaniu biochemicznym PMR zalecana jest również dodatkowa analiza biochemiczna krwi, umożliwiająca wyliczenie wpółczynnika albuminowego QAlb. Współczynnik albuminowy QAlb – wskazany do prawidłowej interpretacji wyniku (ocena bariery krew-płyn).

MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA PROFILI O DODATKOWE BADANIA:
- albuminy
- chlorki
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA), płyn 2 ml (bez antykoagulantu), płyn w sterylnej probówce do wykonania posiewu, preparaty nieutrwalone
BADANIE POPŁUCZYN Z DRZEWA OSKRZELOWEGO (BAL)
Ocena: leukocyty, erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, obecność bakterii
٭Zaleca się przysłać preparaty wykonane niezwłocznie po pobraniu materiału do badań z uwagi na nietrwałość.
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml (bez antykoagulantu) preparaty nieutrwalone
BADANIE POPŁUCZYN Z TCHAWICY (TTW)
Ocena: leukocyty, erytrocyty, komórki nabłonkowe, obecność śluzu, obecność bakterii
٭Zaleca się przysłać preparaty wykonane niezwłocznie po pobraniu materiału do badań z uwagi na nietrwałość.
1-4 dni płyn 2 ml (EDTA) i płyn 2 ml (bez antykoagulantu) preparaty nieutrwalone
BADANIE MAZI STAWOWEJ PODSTAWOWE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, lepkość; badania biochemiczne: białko całkowite, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena morfologiczna rozmazu
1-4 dni maź 1 ml (EDTA) i na skrzep
BADANIE MAZI STAWOWEJ ROZSZERZONA
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, lepkość; badania biochemiczne: białko całkowite, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena morfologiczna rozmazu, cytopatologia
1-4 dni maź 1 ml (EDTA) i na skrzep
BADANIE MAZI STAWOWEJ PEŁNE
Ocena jakościowa: barwa, przejrzystość, lepkość; badania biochemiczne: białko całkowite, liczba komórek w 1 ul (cytoza), ocena morfologiczna rozmazu, cytopatologia, posiew na bakterie tlenowe, beztlenowe, grzyby drożdżopodobne
1-4 dni maź 1 ml (EDTA) i na skrzep
BADANIE CYTOLOGICZNE USZU
Rozmaz pobrany na suchą wymazówkę włożyć do próbówki bez podłoża i dodać do niej z 1-2 krople NaCL, lub preparat nieutrwalony na szkiełku podstawowym (proszę podpisać który preparat jest z ucha lewego i prawego)
1 - 4 dni wymaz z ucha
BADANIE CYTOLOGICZNE SZPIKU KOSTNEGO 1-4 dni preparat nieutrwalony na szkiełku podstawowym (3-5 szkiełek)

.